LA
 LIST VIEW


DC
LONDON
SAN FRAN
KINGSTON
VANCOUVER
MIAMI
DALLAS
 NEW YORK CITY, NY
TORONTO

​​​​     


Sushi Ginza Onodera / 2016

Sushi Katsuei / 2013

Sushi of Gari / 2014​​

Sushi on Jones / 2016

Sushi Seki / 2016

Sushi Yasaka / 2015

Sushi Zen / 2014

Sushi Zo / 2016

Takahachi / 2015

Takesushi / 2014

Tomoe Sushi / 2013

Tanoshi / 2013

Uogashi / 2017

Ushiwakamaru / 2016

Yuba / 2014

Zuma / 2015

SEATTLE
CHICAGO
MONTREAL